Вооруженная агрессия, атака и штурм: тематический польско-русский словарь

ВООРУЖЕННАЯ АГРЕССИЯ

najeźdźca — захватчик
napastnik — нападающий, агрессор, налетчик
agresor — агрессор

 • Samotnie walcząca z dwoma najeźdźcami Polska musiała ponieść klęskę.
 • Najeźdźców należało ignorować, w żadnym wypadku im nie pomagać, nie uczestniczyć w ich rozrywkach = захватчиков следовало игнорировать, ни в коем случае не помогать, не участвовать в их увеселениях.
 • Podczas II wojny światowej Niemcy byli napastnikiem i okupantem.
 • Jeden z napastników przyłożył strażnikowi rewolwer do głowy, jednak strażnik zdołał napastnika chwycić za rękę i odwrócić ją tak, że broń wypaliła w głowę napastnika, kładąc go trupem na miejscu.

zaczepny — агрессивный, наступательный

 • Pakt nieagresji, czy sojusz zaczepny Hitlera ze Stalinem.
 • Nocy dzisiejszej odwieczny wróg nasz rozpoczął działania zaczepne wobec Państwa Polskiego, co stwierdzam wobec Boga i historii.
 • W tej sytuacji trzeba było odwołać akcję zaczepną i przygotować obronę rzeki.

najazd — 1) нападение, нашествие; 2) (w dawniejszych czasach) набег
nawałnica — 1) нашествие; 2) буря, гроза

 • Jak wyglądałaby kampania wrześniowa 1939 roku, gdyby doborowy batalion NATO, uzbrojony w najnowocześniejszy sprzęt XXI wieku, włączył się w działania polskiej armii, toczącej nierówny bój z hitlerowską nawałnicą?
 • Prawdziwa nawałnica, burza z gradem wielkości wiśni nawiedziła Zgierz i północną część województwa łódzkiego.

podbity — завоеванный
podbić — завоевать

 • i wyruszył w drogę, by podbić świat.
 • Kiedy Adolf Hitler postanowił podbić Rosję nie miał w planach ostrej zimy z której ten kraj słynie.
 • Zapewniam, że Brytanii nie podbiją tak łatwo jak Polski.
 • Szkocja nigdy niczego nie podbiła = Шотландия никогда ничего не завоевала.
 • Rzymianie podbili Anglię w roku 43 n.e. i władali nią przez jakieś 400 lat.

zdobycz wojenna, łup wojenny, trofea — военные трофеи, военная добыча
zdobyczny — трофейный

 • trzeba pamiętać, że Armia Czerwona ziemie, które potem przypadły Polsce, traktowała w latach 1945–1947 jak łup wojenny i wywoziła, co się dało, na Wschód
 • Merkel wezwała władze rosyjskie do zwrotu niemieckich dzieł sztuki wywiezionych w 1945 r. przez radzieckich żołnierzy jako łup wojenny.
 • Za zdobycze wojenne uznano zakłady, majątki ziemskie, dwory, magazyny, spichlerze, sklepy z wszelkim asortymentem, maszyny rolnicze, artykuły spożywcze, paliwo, pasze, bydło, porzucony sprzęt gospodarstwa domowego i inne przedmioty, które zdobyła sowiecka armia.
 • Sztandar był wystawiany na wystawie prezentującej trofea z kampanii polskiej 1939 roku = знамя показывалось на выставке, посвященной трофеям польской компании 1939 года.
 • Była to wersja ze skróconą lufą, w której wykorzystano płytę oporową od zdobycznych moździerzy radzieckich kalibru 50 mm = Это была версия с укороченным стволом, в которой использована опорная плита от трофейных советских минометов калибра 50 мм.АТАКА И НАСТУПЛЕНИЕ

atak — атака

 • Jeden z najbardziej zabójczych ataków na amerykańskiej ziemi od lat.
 • Ninja są mistrzami w niespodziewanych atakach = ниндзя — мастера неожиданной атаки.
 • Upozorował brytyjski atak na heski obóz i to samo uczynił w obozie brytyjskim = создал видимость (симулировал) атаку британцев на гессенский лагерь, а потом то же самое проделал и в лагере англичан.
 • Pozostaw połowę grupy w odwodzie do następnego ataku.

natarcie — наступление

 • Według wszelkich informacji Niemcy nadal nie oczekują tu naszego natarcia.
 • Alianci dostali rozkaz wstrzymania natarcia.
 • Armia Czerwona rozpocznie natarcie na Białorusi.

natrzeć — атаковать (мирное значение: натереть)

 • Będziecie musieli natrzeć bez wsparcia artylerii.
 • A kiedy Rzymianie na nas natrą, pozostaniesz lojalny z mieczem w dłoni?
 • Natrzeć marchew tym olejem i ułożyć na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia.

ofensywa — наступление

 • Pierwszego dnia ofensywy wojska radzieckie przełamały pozycje wroga na froncie o długości 500 kilometrów.
 • Ofensywa radziecka została jednak szybko powstrzymana i 18/05/1942 rozpoczęło się niemieckie przeciwnatarcie na uczyniony przez Rosjan wyłom — советское наступление было вскоре задержано, и 18 мая 1942 года началось немецкое контрнаступление на созданную русскими брешь в обороне.

wdzierać się — вторгаться
luka — просвет, брешь, пустое место

 • Niemieckie armie po kolei wdzierały się coraz głębiej, rozbijając polskie oddziały i zmierzając w kierunku Warszawy.
 • Po krótkotrwałych walkach granicznych wojska nieprzyjaciela zaczęły wdzierać się w głąb Polski.
 • W chwili gdy na stronę najeźdźców przeszedł oficer rezerwy narodowości niemieckiej wraz z częścią swojego pododdziału, powstała luka w którą zaczął wdzierać się przeciwnik.ИНТЕНСИВНЫЕ БОИ

wymianа ognia — перестрелка

 • Po wymianie ognia z funkcjonariuszami zginął również napastnik.
 • Po godzinnej wymianie ognia Niemcy wycofali się.

salwa — залп

 • Salwy dywizjonu dział polowych nakryły zabudowania w głębi koszar.
 • O godzinie 6:30 salwą katiusz rozpoczęło się 45-minutowe przygotowanie artyleryjskie.

przyczółek — плацдарм

 • W wyznaczonym dniu zgrupowanie uderzeniowe, wspierane przez 117 samolotów bojowych, artylerię lądową i morską wraz z desantami piechoty morskiej, zaczęło forsowanie Newy i szybko uchwyciło przyczółki w rejonie Arbuzowa i Moskowskiej Dubrowki.
 • Wprawdzie 20. Armii udało się zdobyć przyczółek za rzeką Wazuza, ale o połowę mniejszy niż planowano.
 • Utworzenie tego przyczółka załamało koncepcję obrony niemieckiej na Wiśle i Wisłoce.

zmontować — организовать, сколотить

 • obowiązek zmontowania obrony całego obszaru Małopolski
 • ustawienie obrony, mające na celu danie czasu Francuzom na zmontowanie ofensywy
 • W tym samym czasie on zdołał zmontować dziewięciosobową grupę uderzeniową.

rzut — эшелон (развертывание войск)

 • W rzeczywistości jednak dane te są zaniżone, ponieważ nie obejmowały znacznej ilości samodzielnych brygad (tylko w krajach bałtyckich było ich 15) oraz wojsk NKWD, a także drugiego rzutu strategicznego wojsk radzieckich.

obsadzony — оцепленный (кем), порученный (кому), укрепленный (чем)

 • 1 września 1939 r., o godz. 4.45 pozostający pod zarządem polsko-gdańskim Dworzec Główny zostaje obsadzony przez hitlerowców = ... оцепленный гитлеровцами.
 • Odcinek linii obronnej był słabo obsadzony i niefortyfikowany, posiadał mało broni przeciwpancernej, więc wojska polskie zostały rozgromione przez czołgi niemieckie = слабо укрепленный и нефортифицированный ...
 • W 1941 r. co piąty bombowiec latający nad Niemcami obsadzony był przez polską załogę = В 1941 году каждый пятый бомбардировщик, летающий над Германией, был под управлением польского экипажа.

wysadzić — 1) взорвать, подорвать; 2) высадить (например, десант)

 • prędzej wysadzi swoje własne linie kolejowe, niż weźmie udział w inwazji na Polskę
 • Trzeba było działać szybko i zdecydowanie, ponieważ Dariusz G. groził także odkręceniem gazu i wysadzeniem mieszkania w powietrze.
 • Akcja żołnierzy Batalionów Chłopskich, którzy w nocy z 12 na 13 września 1943 zatrzymali, zaatakowali, a następnie wysadzili niemiecki pociąg amunicyjny na obecnej linii kolejowej nr 7 pomiędzy Puławami a Gołębiem w pobliżu przystanku kolejowego Gołąb.
 • Brytyjczycy ustawili naprzeciw portu 5 okrętów i wysadzili ponadto na lądzie 150-osobowy desant piechoty morskiej jako uzupełnienie już znajdującego się w urzędzie celnym 900-osobowego oddziału ...

stawić czoło (реже stawić czoła), stawić opór — оказывать сопротивление

 • Gdy w listopadzie 1939 roku Finów zaatakowała największa armia świata, musieli stawić czoło wyzwaniu, jakim były radzieckie czołgi.
 • Dywizja musiała jednak stawić czoło znacznie przeważającym siłom i 28 czerwca została zniszczona. Spośród 12 tys. ludzi uratowała się tylko garstka.
 • Placówka miała odeprzeć ewentualny atak Niemców i stawiać opór przez sześć godzin — do momentu nadejścia odsieczy.

walka — борьба, бой, сражение
dzielna walka — мужественная борьба

 • Miejsce to stało się swoistego rodzaju symbolem dzielnej walki z hitlerowską agresją.
 • Mimo dzielnej walki, zostali prawie całkowicie rozbici — przeżyło tylko kilkunastu (...)

zaciekła walka — ожесточенная борьба, ожесточенное (упорное) сражение

 • Już od 1 września teren stał się miejscem zaciekłych walk lądowych, powietrznych i morskich.
 • Wywiązała się zaciekła walka na granaty ręczne i bagnety = начался ожесточенный бой, в котором сражались ручными гранатами и штыками.
 • Z zaciętych trzydniowych walk wyszła w sposób zorganizowany, zachowując swoją zdolność bojową do dalszych walk.

zwalczać kogo-co — бороться против кого-чего

 • Od sierpnia zaczynają powstawać urzędy bezpieczeństwa. Ich zadaniem jest zwalczanie przeciwników Polskiej Partii Robotniczej. Funkcjonariusze przeszkoleni w Związku Sowieckim mają też zwalczać przejawy niezadowolenia społecznego.
 • Zwalczanie ostrych chorób zakaźnych w Polsce w latach 1944-1950 = борьба с острыми инфекционными заболеваниями в Польше в 1944-50 годах.

stoczyć zażartą bitwę — провести ожесточенное сражение (битву), ожесточенно сразиться

 • ... pośpieszył więc w stronę rynku, gdzie zgodnie z umową spotykały się dwie nieprzyjacielskie armie chłopców, by stoczyć zażartą bitwę.
 • W ciągu najbliższych dni będziemy musieli stoczyć zażarty bój.
 • Stoczyli krwawą i zażartą bitwę i nawet teraz, za każdym razem, kiedy mrugnął oczyma, widział przed sobą walczących ludzi, różnoraką broń, którą przeciwko niemu użyli.

walka wręcz — рукопашная (схватка), рукопашный бой

 • Coraz częściej dochodziło do walki wręcz i na bagnety, a nawet na szable.
 • Po zawziętej walce wręcz napastnicy wycofali się, aby powtórzyć natarcie następnej nocy.
 • Czujkow (Чуйков), aby zminimalizować przewagę ognia nieprzyjaciela, zalecał swoim ludziom, aby starali się walczyć na jak najmniejsze odległości i przechodzili do walki wręcz tak często, jak to tylko jest możliwe.

wyrwa — 1) пролом, брешь; 2) воронка после взрыва

 • Po załataniu wyrw w kadłubie i wzmocnieniu niektórych grodzi okręt zaholowano do Świnoujścia = после залатывания дыр в корпусе и усиления некоторых перегородок корабль был отбуксирован в Свиноуйсьце.
 • Ogień artylerii podążał za nami, czyniąc wielkie wyrwy w naszym szyku — wkrótce znaleźliśmy się pod francuskim ogniem huraganowym = огонь артиллерии следовал за нами, создавая бреши в наших рядах, — вскоре мы оказались под ураганным французским огнем.
 • Doskonały efekt dały salwy z działa strzelającego na wprost — świetnie niszczyły stanowiska ogniowe i tworzyły wyrwy w wale strzelnicy = великолепный эффект дали залпы из орудия прямой наводкой — они прекрасно уничтожали огневые позиции и создавали бреши в насыпи с абразурами.

zadać decydujący cios — нанести решающий удар

 • W trwającej od 30 września 1941 roku bitwie pod Moskwą wojska radzieckie zadały dotkliwy cios Wehrmachtowi. Tym samym załamał się plan wojny błyskawicznej.
 • Te lotniskowce 6 miesięcy później zadały śmiertelny cios japońskiej flocie.
 • Chcąc to zmienić wódz III Rzeszy postanowił zadać decydujący cios Armii Czerwonej.
 • Niemieckie zwycięstwo z lata 1941 r. było dla Związku Radzieckiego potężnym ciosem. Nie było jednak uderzeniem śmiertelnym.

pobojowisko — поле битвы после ее окончания

 • Miejscowi chłopi przez lata zbierali broń z pobojowiska i strzelali do wszystkiego, co się rusza.

Далее: маневры в бою, отступление, поражение, перемирие.

Комментарии