Снаряды, артиллерия, боевые машины: тематический польско-русский словарь

armata, działo — орудие, пушка

 • Armata była holowana na czterech kołach, w pozycji bojowej spoczywała na czterech podnośnikach = орудие буксировали а 4 колесах, а в боевой позиции она находилась на 4 выносных опорах (аутригерах).
 • Armata miała donośność do 11200 m i szybkostrzelność do 12 strzałów na minutę = пушка имела дальность стрельбы до 11200 м и скорострельность до 12 выстрелов в минуту.

pocisk — снаряд
pocisk strzelecki — пуля

 • Do pocisków strzeleckich zalicza się pociski o kalibrze poniżej 20 mm.
 • To jest kraj, który może wysłać pocisk dalekiego zasięgu prosto do twojej skrzynki pocztowej z odległości 9,600 km.
 • Wyrzuca 25 pocisków na sekundę z inteligentnym naprowadzaniem.
 • Obaj zabici strzałem w tył głowy, pociskiem o małej prędkości początkowej.

łuska — гильза

 • Stworzona przez niego łuska miała papierowe ścianki i mosiężne dno = у созданной им гильзы были бумажные стенки и дно из латуни.
 • Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 pozyskało kolejny, cenny eksponat — łuskę armaty okrętowej kalibru 280 mm — takiej samej, z jakiej Niemcy ostrzeliwali Westerplatte we wrześniu 1939 r.

amunicja, naboje do broni palnej — боеприпасы

 • Najprostsza odmiana amunicji przeciwpancernej, pocisk zbudowany jest ze specjalnie utwardzonego metalu, którego zadaniem jest przebicie pancerza.
 • Po trzech dniach ciężkich starć — osaczeni i całkowicie odcięci — nie mieliśmy już jedzenia ani wody. Kończyła nam się też amunicja.
 • Brak amunicji, rozkazów, co miałeś robić?

ślepa amunicja — холостые боеприпасы

 • Produkowano w nim amunicję do działek przeciwlotniczych i amunicję ślepą karabinową = в нем производились боеприпасы к зенитным орудиям и холостые патроны.
 • Jeśli wojsko jest wyposażone w ślepą amunicję, to hałasu jest tak samo dużo, jak przy amunicji ostrej, ale straty w ludziach gwałtownie spadają = если войска оснащены холостыми боеприпасами, то шума столько же, как с обычными боеприпасами, но потери в людях резко снижаются.

działo bezodrzutowe — безоткатное орудие

 • Naboje do dział bezodrzutowych mają łuski z otworami pozwalającymi na ucieczkę części gazów prochowych.

działon — орудийный расчёт (орудие и люди, его обслуживающие)
działonowy — командир орудия (орудийного расчета)
ładowniczy — заряжающий
celowniczy — наводчик

 • dowódca sekcji i celowniczy karabinu przeciwpancernego w I plutonie 1 szwadronu
 • Chcąc unieszkodliwić gniazdo karabinów maszynowych w budynku sanatorium w Hołosku, które uniemożliwiało posuwanie się własnej piechocie, galopem wyjechał z działonem przed linię na odkryte stanowisko i ogniem na wprost zniszczył gniazdo cekaemów. Wówczas samotny działon został zaatakowany przez czołgi. Wywiązał się niezwykle dramatyczny pojedynek. Załadowany do armaty pocisk przeciwpancerny dwukrotnie nie wypalił. Pomimo straty bezcennych sekund na zmianę amunicji zdołano zniszczyć dwa czołgi, ale obsługa działonu poległa bądź została ranna.
 • Załoga czołgu składała się z siedmiu osób — dowódcy, kierowcy, działonowego, dwóch ładowniczych obsługujących 32-funtową armatę oraz dwóch strzelców karabinów maszynowych.БОЕВЫЕ МАШИНЫ

pancerz — броня
pojazdy opancerzone, broń pancerna — бронированные (боевые) машины.

 • Kaliber był skromny, ale dzięki potężnemu ładunkowi prochowemu broń była w stanie przebić 33 mm pancerz z odległości 100 metrów i 15 mm z 300 metrów.
 • Pożar lasu jako broń przeciwpancerna

pancerny — бронированный

 • Pancerne wrota zamkną się za 6 minut.
 • Moja dywizja pancerna SS „Totenkopf” przebije się do Kurska = моя танковая дивизия СС «Тотенкопф» прорвется к Курску.
 • Mają tam już cztery czołgi i parę wozów pancernych.
 • Oczywiście armaty przeciwpancerne, inne czołgi, a później także rakiety okazały się najbardziej skuteczne w zwalczaniu broni pancernej.

pojazd — транспортное средство
pociąg — поезд

 • Pozwalał on rozpędzić pojazd do prędkości 35 km/h po drogach = он позволял разогнать машину до скорости 35 км/ч по шоссе
 • Armata kal. 122 mm przewyższała armatę kal. 100 mm tylko siłą pocisków odłamkowo-burzących, a ze wewnątrz pojazdu można było zmieścić jedynie 28 pocisków, to zdecydowano się pozostać przy kal. 100 mm = орудие калибра 122 мм превосходило орудие калибра 100 мм только силой осколочно-фугасных снарядов, а внутри боевой машины можно было разместить только 28 снарядов, поэтому было решено оставить калибр 100 мм.

czołg — танк

 • Czołg T-34 jest z pewnością najbardziej znanym radzieckim czołgiem II wojny światowej.
 • Kolejnym bardzo ważnym atutem nad francuskimi pojazdami pancernymi był fakt 5 osobowej załogi — dzięki temu niemiecki dowódca czołgu mógł sprawnie dowodzić na polu walki, a francuski (tylko 3-osobowa załoga) musiał jednocześnie być dowódcą czołgu, ładowniczym i jeszcze strzelać musiał! = очередным очень важным козырем превосходства над французскими боевыми машинами было наличие экипажа из 5 человек — благодаря этому немецкий командир танка мог эффективно командовать на поле битвы, а французский (экипаж только из 3 человек) должен был одновременно быть командиром танка, заряжающим и при этом еще стрелять!
 • Czołg typu „Tygrys” przyjął swój pierwotny kształt w kwietniu 1942 roku, kiedy do konkursu stanęły dwa prototypy.

dywizja pancerna — танковая дивизия

 • W 1939 r. niemiecka dywizja pancerna powinna posiadać 24 czołgi Panzerkampfwagen IV — po 6 w batalionie.

transporter opancerzony — бронетраспортер

 • Transportery opancerzone budowane są zarówno jako terenowe pojazdy kołowe oraz jako gąsienicowe; w okresie II wojny światowej budowano transportery półgąsienicowe.

bojowy wóz piechoty — боевая машина пехоты

 • Bojowe wozy piechoty wykształciły się w połowie lat 60. XX w. w drodze rozwoju gąsienicowych transporterów opancerzonych.

działo samobieżne — самоходная артиллерийская установка

 • włoskie działo samobieżne zbudowane na podwoziu czołgu średniego = итальянская самоходная артиллерийская установка на базе (на шасси) среднего танка.
 • Walki w pierwszych latach II wojny światowej uzmysłowiły Niemcom konieczność posiadania dział samobieżnych uzbrojonych w armaty kal. 150 mm = сражения в первые годы Второй мировой войны наглядно продемонстрировали немцам необходимость иметь самоходные артиллерийские установки, оснащенные пушками калибра 150 мм.
 • Znaczna część dział samobieżnych nie posiadała obrotowej wieży i zmiana kierunku prowadzenia ognia wymagała przestawiania całego działa.

wyrzutnia — пусковая установка, катапульта

 • Amerykański pilot wyleciał z tureckiej bazy, zszedł z kursu, został zestrzelony z ręcznej wyrzutni rakiet nad Czeczenią, katapultował się, a potem wrócił po bombę?
 • Powinni zacząć od szukania żartownisiów biegających z wyrzutniami pocisków ziemia-powietrze.
 • Doskonała kryjówka na wyrzutnię.

Далее: стрелковое оружие и взрывчатые вещества.

Комментарии