Тыл, ресурсы и снабжение войск: тематический польско-русский словарь

surowce — сырье, природные ресурсы, полезные ископаемые

 • Potrzebne były olbrzymie ilości ropy naftowej — głównego surowca do produkcji paliwa dla środków transportu.
 • Najważniejsze były te surowce, które zapewniły aliantom stałe dostawy olbrzymich ilości energii — tej spalanej przez silniki pojazdów, samolotów i okrętów wojskowych, oraz tej potrzebnej fabrykom pracującym na potrzeby wojska. Kluczowe znacznie miały: woda, ropa i węgiel.

zasoby — ресурсы

 • Utworzenie nowych jednostek wymagało jednak czasu, a i zasoby województwa ruskiego nie były nieograniczone.
 • Zarządzanie rozumiane jest jako efektywne oddziaływanie na zasoby (ludzkie, rzeczowe, finansowe i informacyjne) obejmujące planowanie, podejmowanie decyzji, organizowanie, kierowanie i kontrolowanie, dla zapewnienia realizacji funkcji systemu.

tyły (только множ. число для этого значения), zaplecze — тыл

 • ... przeznaczone do dokonywania ataków strategicznych na głębokim zapleczu wroga, zwłaszcza z użyciem broni jądrowej.
 • W okresie międzywojennym w ZSRS przykładano dużą rolę do rozbudowy ciężkiego lotnictwa bombowego dalekiego zasięgu, przeznaczonego do ataków na głębokie zaplecze przeciwnika
 • Niemieccy komandosi mieli również prowadzić dalekie działania dywersyjne na tyłach Armii Czerwonej.
 • Pozostające na tyłach wojsk radzieckich okrążone oddziały niemieckie często atakowały linie zaopatrzeniowe i komunikacyjne sił Armii Czerwonej, spowalniając ich ofensywę stopniowo pod pozorem obozów szkoleniowych i szkoleń na tyłach rozwinąć tyły i bazę szpitalną = постепенно под видом учебных сборов и тыловых учений развертывать тыл и госпитальную базу (цитата из документа на русском и на польском)

uzupełnienie — пополнение, подкрепление
posiłki — подкрепления (как военные, так и еда)
Wojskowa Komenda Uzupełnień — военкомат (в Польше)

 • Brytyjczycy ustawili naprzeciw portu 5 okrętów i wysadzili ponadto na lądzie 150-osobowy desant piechoty morskiej jako uzupełnienie już znajdującego się w urzędzie celnym 900-osobowego oddziału ...
 • Odtworzenie frontu na południu, uporządkowanie i uzupełnienie sił polskich, wreszcie stworzenie ze znajdujących się tam rezerw nowych jednostek wymagało czasu.
 • Zaalarmowane powodzeniem uzyskanym przez Polaków dowództwo niemieckie wprowadziło prawie natychmiast dodatkowe posiłki i jednostki wsparcia — kolumnę 80 czołgów z 2 dywizji pancernej z Rawy Ruskiej, która z kierunku Bełżca uderzyła na ubezpieczenie południowego skrzydła polskiego natarcia, rozbiła je i zagroziła tyłom zgrupowania.
 • Jednak niemiecka machina wojenna toczy się dalej odcinając polskie jednostki od zaopatrzenia i posiłków.
 • Przez cały czas obrony żywienie ludzi było niedostateczne. Kuchnie, przy ogromnych trudnościach transportu, w ogniu artylerii, dowoziły tylko 1 posiłek na dobę w godzinach nocnych. Posiłek ten składał się z zupy ryżowej i chleba.
 • Niemcy zmuszeni zostali do wezwania posiłków.

zaopatrzenie — снабжение
linie zaopatrzeniowe — линии снабжения
zrzuty zaopatrzenia — сброс (выброска) снабжения
zaopatrywać w co — снабжать чем

 • Równie istotna dla partyzantów odciętych przecież od regularnych dostaw zaopatrzenia i często zmuszonych do bytowania na otwartym terenie była sztuka przetrwania.
 • Polacy nieustannie atakowali niemieckie linie zaopatrzeniowe, dokonywali także uderzeń na mniejsze oddziały wroga. Groziło to destabilizacją zaplecza frontu wschodniego, co skłoniło dowództwo niemieckie do przeprowadzenia akcji wymierzonej w partyzantów.
 • Na początku 1940 r., gdy Francja i Wielka Brytania zorientowały się, że Stalin, zaopatrując nazistów w ropę, jest de facto sojusznikiem Hitlera, przygotowały plan zbombardowania instalacji naftowych nad Morzem Kaspijskim.
 • Tak zaczęła się akcja zaopatrywania walczącej Warszawy za pomocą zrzutów lotniczych.
 • Ona miała zorganizować życie uchodźców, czyli zaopatrywać w wyżywienie, odzież, ewentualną pomoc.

tłoczyć — прессовать, штамповать, чеканить
spawanie — сварка, сваривание
lutowanie — пайка, паяние
wytłoczka — штампованная деталь.
czasochłonność — затраты времени
materiałochłonność — затраты материала
walcowany — прокатный (изготовленный путём прокатки; например, сталь)
odlewany — литой (получаемый путем литья металлов)

 • Od początku zakładano, że broń będzie produkowana nowoczesnymi metodami, z szerokim użyciem tłoczenia i lutowania wytłoczek. Miał to być sposób na obniżenie masy broni, materiałochłonności i czasochłonności w porównaniu z P-64.
 • W 1942 roku wprowadzono sześciokątną wieżę, zarówno spawaną jak i tłoczoną.
 • wieże, dotychczasowo spawane z płyt walcowanych, tłoczonych na zimno do odpowiedniego kształtu, były niezmiernie trudne do wykonania. Chcąc uprościć technologię inżynierowie opracowali ODLEWANĄ wieżę, spawaną z dwóch elementów

stop metali — сплав металлов

 • Była to metoda podwójnie nowatorska, gdyż do tej pory nikt nie łączył tłoczenia i zastosowania stopów lekkich w produkcji broni.
 • Od 1927 roku był konsultantem i doradcą Państwowych Wytwórni Uzbrojenia w Warszawie (wynalazł specjalny stop metali do produkcji czołgów).ПОМОЩЬ И РЕЗЕРВЫ

wsparcie — поддержка

 • Oddziały doskonale współdziałały i wykorzystywały wsparcie artylerii i lotnictwa, a w bezpośredniej walce miotaczy płomieni.
 • Dywizja utworzyła wokół Juchnowa pierścień i na czas okrążania otrzymała wsparcie ze strony lotnictwa.
 • Lotnictwo szturmowe oprócz wsparcia bojowego dla własnych oddziałów również silne oddziałuje na psychikę wroga, co dobitnie ukazały walki w czasie kampanii wrześniowej w 1939, kiedy wśród polskich żołnierzy panowała psychoza, że „wszystko, co w powietrzu, to niemieckie”.

odsiecz — подмога, помощь
nadciągnąć / nadciągać — прибыть/прибывать
nadbiec, nadbiegnąć / nadbiegać — подоспеть / поспевать
nadbiec z odsieczą — прибыть (подоспеть) на выручку

 • Nim zjedzą ostatniego konia, król nadciągnie z odsieczą.
 • Nieprzyjacielowi przyszły z odsieczą świeże siły!
 • Cieszę się, że przybyłaś z odsieczą.
 • W powietrzu zaroiło się od kul. Świstały wokół uszu Sida, niczym grad; zanim ciotka Polly zdążyła się zorientować i nadbiec z odsieczą, kilka kulek weszło już w bezpośredni kontakt z ciałem brata, a Tomek w ekspresowym tempie przeskoczył parkan i zniknął.

odwód — резерв
rezerwa — 1) резерв (= odwód); 2) сдержанность

 • Odwód — wydzielone siły i środki pozostające w dyspozycji dowódcy niezaangażowane początkowo w walce.
 • Wszystkie odwody w walce.
 • Poczekać na podciągnięcie uzupełnień i odwodów oraz rozpocząć akcje oskrzydlające.
 • Ta myśl powraca w kolejnych przemówieniach Stalina, przekonanego, że gdyby doszło do wojny w Europie, Zwiazek Radziecki nieuchronnie będzie jej uczestnikiem, ale przystąpi do niej jako ostatni, z rezerwą świeżych sił, by wziąć udział w wielkim finale gry przeciw wszystkim.
 • Pan, obdarzony większym poczuciem taktu, zachował się z większą rezerwą.
 • Jak wszystkie źródła subiektywne, muszą być jednak traktowane z rezerwą.

Далее: снаряды, артиллерия, боевые машины.

Комментарии